Xác định nhu cầu đào tạo nhân sự đầy đủ nhất

Xác định nhu cầu đào tạo nhân sự đầy đủ nhất

Xác định nhu cầu đào tạo là bước nền tảng trong xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự hiệu quả. Vì vậy việc xác định chính xác nhu cầu đào tạo của nhân sự là vô cùng quan trọng. Sau đây, 123Train sẽ gợi ý cho bạn – chuyên viên đào tạo nhân sự – nhu cầu đào tạo cho kế hoạch đào tạo nhân sự tối ưu. Quy trình xác định nhu cầu đào tạo sẽ bao gồm phân tích công ty, phân tích nhân viên, phân tích nhiệm vụ, được thực hiện qua các phương pháp quan sát, bảng hỏi, phỏng vấn,…

Xem thêm:

6 Bước Xây dựng Kế hoạch Đào tạo Nhân sự Hiệu quả

DOWNLOAD MẪU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NỘI BỘ MIỄN PHÍ

Hướng dẫn Phát triển Kế hoạch Đào tạo Nhân sự mới

Mục tiêu SMART cho kế hoạch đào tạo nhân sự tối ưu

Xác định nhu cầu đào tạo là gì? Tại sao trước khi lập kế hoạch đào tạo cần xác định nhu cầu?

Nhu cầu đào tạo là các yêu cầu đào tạo và phát triển nhân viên để làm việc hiệu quả. Nhu cầu cho việc đào tạo thường xuất phát từ sự thiếu hụt kỹ năng, kết quả kém, sự không hài lòng của khách hàng, yếu tố pháp luật,… (xem thêm ở hình dưới).

Từ sự khởi đầu này, các chuyên viên đào tạo sẽ thực hiện nghiên cứu tổ chức, nhân viên, nhiệm vụ để xác định bối cảnh, đối tượng và sự tập trung của chương trình đào tạo.

Quá trình này được gọi là phân tích nhu cầu đào tạo: quy trình để quyết định xem việc đào tạo có cần thiết hay không, và nếu cần, thì hình thức đào tạo nào sẽ được lựa chọn.

Đầu ra của quá trình này bao gồm:

 • Nhân viên cần được đào tạo gì?
 • Nhân viên nào cần được đào tạo?
 • Phương pháp đào tạo nào là tối ưu?
 • Tần suất đào tạo hợp lý?
 • Sử dụng dịch vụ đào tạo ngoài hay xây dựng chương trình đào tạo nội bộ?
 • Sử dụng đào tạo hay các công cụ nhân sự khác (kpi, thưởng phạt,…)?
 • Việc đánh giá đào tạo sẽ diễn ra như thế nào?

Như vậy, nếu không xác định nhu cầu đào tạo trước khi lập kế hoạch, việc lập kế hoạch sẽ như đưa ra yêu cầu, các việc cần làm mà không biết tại sao phải làm việc đó, nó có thực sự cần thiết hay không, phù hợp với nguồn lực hiện tại hay không. Điều này sẽ dẫn đến sự bất khả thi của kế hoạch, lãng phí nguồn lực doanh nghiệp và sự bất hợp tác từ nhân viên.

Do đó, đánh giá nhu cầu trước khi ra quyết định đào tạo là vô cùng cần thiết.

xác định nhu cầu đào tạo nguyên nhân kết quả

Xem thêm:

Áp lực thay đổi cách thức Đào tạo nội bộ trong Doanh nghiệp

Giải pháp cho những nỗi đau trong quản trị nhân sự của các doanh nghiệp

Phân tích tổ chức, nhân viên và nhiệm vụ

Xác định nhu cầu đào tạo là quy trình bao gồm phân tích tổ chức, phân tích nhân viên, và phân tích nhiệm vụ. 

Phân tích tổ chức

Phân tích tổ chức là việc xác định liệu việc đào tạo có ích cho chiến lược phát triển của công ty, quản lý và nhân viên có ủng hộ việc đào tạo, và nguồn tài nguyên đào tạo.

Câu hỏi để phân tích tổ chức

 • Chương trình đào tạo tương thích với nhu cầu chiến lược của doanh nghiệp thế nào?
 • Kết quả kinh doanh nào lãnh đạo muốn đạt được sau việc đào tạo?
 • Nên phân bổ tài nguyên nào cho hoạt động đào tạo?
 • Việc đào tạo cần gì từ quản lý và các nhân viên khác để thành công?
 • Yếu tố nào của môi trường công việc có thể gián đoạn việc đào tạo? (thiếu thiết bị đào tạo, thiếu thời gian để học kỹ năng mới,…)
 • Có chuyên gia nào có thể giúp phát triển chương trình đào tạo và đảm bảo nhu cầu của tổ chức được đáp ứng trong lúc triển khai chương trình không?
 • Nhân viên sẽ nhận thức quá trình đào tạo như thế nào? Cơ hội? Phần thưởng? Hình phạt? Sự lãng phí thời gian?
 • Người hay nhóm người nào muốn thấy kết quả đào tạo thành công? Việc đào tạo cần sự giúp đỡ của ai?

Phân tích nhân viên

Phân tích nhân viên giúp biết được ai cần đào tạo, khoảng trống kỹ năng, kiến thức, năng lực của họ, và sự sẵn sàng cho việc đào tạo.                     

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực, kết quả học tập, làm việc của nhân viên

 1. Đặc điểm cá nhân
 • Kiến thức
 • Kỹ năng
 • Năng lực
 • Thái độ
 1. Đầu vào
 • Hướng dẫn nhân viên nhiệm vụ cần thực hiện, cách và thời gian thực hiện
 • Tài nguyên cung cấp cho việc đào tạo nhân viên (công cụ, thời gian, ngân sách)
 1. Đầu ra
 • Tiêu chuẩn công việc
 1. Kết quả
 • Động cơ để nhân viên thực hiện tốt việc đào tạo (tiêu chuẩn, lợi ích, phần thưởng)
 1. Phản hồi
 • Tần suất phản hồi
 • Sự cụ thể của phản hồi
 • Sự chi tiết của phản hồi

Phân tích nhiệm vụ

Phân tích nhiệm vụ cho ra một bảng mô tả công việc, bao gồm các nhiệm vụ và kiến thức, kỹ năng, và năng lực cần thiết cho nhiệm vụ đó.

Bảng hỏi mẫu để phân tích nhiệm vụ:

Tên 
Vị trí
Ngày
Hãy đánh giá các nhiệm vụ sau theo các yếu tố (1) tầm quan trọng đối với hiệu quả công việc, (2) tần suất thực hiện nhiệm vụ, và (3) độ khó để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, theo thang đo dưới:
Tầm quan trọng
4 = Nhiệm vụ đóng vai trò quyết định cho công việc hiệu quả
3 = Nhiệm vụ đóng vai trò quan trọng nhưng không quyết định cho công việc hiệu quả
2 = Nhiệm vụ hơi quan trọng cho công việc hiệu quả
1 = Nhiệm vụ không có vai trò gì trong việc thực hiện công việc hiệu quả
0 = Không có nhiệm vụ này
Tần suất
4 = Nhiệm vụ được thực hiện 1 lần/ngày
3 = Nhiệm vụ được thực hiện 1 lần/tuần
2 = Nhiệm vụ được thực hiện 1 lần/vài tháng
1 = Nhiệm vụ được thực hiện 1-2 lần/năm
0 = Không có nhiệm vụ này
Độ khó
4 = Để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả cần nhiều kinh nghiệm và/hoặc đào tạo (12-18 tháng hoặc lâu hơn)
3 = Để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả cần ít kinh nghiệm và/hoặc đào tạo (6-12 tháng)
2 = Để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả cần rất ít kinh nghiệm và/hoặc đào tạo (1-6 tháng)
1 = Để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả không cần kinh nghiệm và/hoặc đào tạo
0 = Không có nhiệm vụ này
Nhiệm vụ                                                                                     Tầm quan trọng       Tần suất          Độ khó
1. Chịu trách nhiệm nhận và bảo quản sản phẩm, hàng hóa.
2. Trưng bày và sắp xếp hàng hóa.
3. Tư vấn và bán hàng.
4. Giải đáp các thắc mắc và khiếu nại về sản phẩm/dịch vụ
cho khách hàng.

Câu hỏi khi phân tích nhu cầu đào tạo

Dưới đây là các câu hỏi để hỏi lãnh đạo, quản lý cấp trung, người đào tạo, và nhân viên về những mối bận tâm của họ với nhu cầu đào tạo.

 Lãnh đạo công tyQuản lý cấp trungNgười đào tạoNhân viên
Phân tích tổ chứcViệc đào tạo có thiết yếu cho việc đạt mục tiêu kinh doanh? Đào tạo hỗ trợ chiến lược kinh doanh như thế nào?

Đâu là những mối nguy cho đội ngũ nhân tài của công ty?
Tôi có muốn dành tiền cho đào tạo không? Nếu có thì bao nhiêu?

Việc đào tạo và phát triển sẽ giúp thực hiện mục tiêu kinh doanh như thế nào? Công ty có đang giữ chân được nhân tài?
Tôi có ngân sách để mua dịch vụ đào tạo không? Quản lý có hỗ trợ việc đào tạo không?Việc học có xứng đáng không? Tôi có thể thăng tiến không? Quản lý có khuyến khích và cho phép tôi học không? Việc học có dễ truy cập không?
Phân tích nhân viênNhân sự ở bộ phận nào cần đào tạo?

Nhân sự cần gì để hoàn thành mục tiêu kinh doanh?
Ai nên được đào tạo? (Quản lý, chuyên viên, nhân viên cốt cán)Tôi sẽ xác định nhân viên cần đào tạo như thế nào?Tôi có muốn học không? Tôi có thể học không? Nội dung đào tạo có giá trị không?
Phân tích nhiệm vụCông ty có nhân sự có kiến thức, trình độ, kỹ năng cần thiết để cạnh tranh không?Việc đào tạo công việc nào có thể tạo ra khác biệt lớn nhất trong chất lượng sản phẩm và dịch vụ?Nhân viên nên được đào tạo nhiệm vụ nào? Kiến thức, kỹ năng, khả năng hay phẩm chất nào là cần thiết?Tôi cần kiến thức, kỹ năng, và năng lực nào cho công việc hiện tại, tương lai và nghề nghiệp của mình?  

Phương pháp phân tích nhu cầu đào tạo

Có 7 phương pháp phân tích nhu cầu đào tạo

 1. Quan sát thực tế
 2. Khảo sát
 3. Phỏng vấn
 4. Phỏng vấn nhóm
 5. Tài liệu
 6. Công nghệ
 7. Dữ liệu từ quá khứ

123Train phục vụ đa dạng nhu cầu training nhân sự 

Với nhân viên, đào tạo trực tuyến với chương trình nội dung được thiết kế súc tích, sinh động và dễ hiểu qua nhiều hình thức như video, hình ảnh trực quan giúp họ dễ dàng tiếp thu kiến thức. Hơn nữa, với những nhân viên có khối lượng công việc cần xử lý thì học trực tuyến sẽ tiết kiệm thời gian và không mất công sức di chuyển đến địa điểm đào tạo. 

Còn với doanh nghiệp, phương thức đào tạo này có thể đào tạo nhiều người cùng một lúc, do đó giảm thiểu được tối đa chi phí, tăng tỷ lệ đạt chuẩn chất lượng nhân sự. Doanh nghiệp có thể tự thiết kế quy trình đào tạo và phát triển nhân lực phù hợp với doanh nghiệp mình hay thậm chí là phát triển một ứng dụng riêng mang thương hiệu doanh nghiệp.

Nhất là trong tình hình, thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng phải chung sống với dịch bệnh thì hình thức đào tạo trực tuyến như một “liều thuốc” cho công tác đào tạo của doanh nghiệp. Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực công nghệ giáo dục, 123Train.vn tự tin về những hiệu quả của phần mềm mang lại. 

Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp giải pháp đào tạo nội bộ trực tuyến thì 123Train.vn chính là một sự lựa chọn đúng đắn. Hãy liên hệ ngay cho 123Train.vn theo số hotline: 0963 323 650 hoặc để lại thông tin số điện thoại và email dưới phần bình luận để nhận tư vấn chi tiết.

xác định nhu cầu đào tạo cta

 9,072 total views,  9 views today

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *